De GAV

Reactie GAV, NOVAG, NVVG op Kamerbrief ‘Werkwijze UWV Groningen’, d.d. 29-3-2019

Reactie GAV, NOVAG, NVVG op Kamerbrief ‘Werkwijze UWV Groningen’, d.d. 29-3-2019

Afgelopen vrijdag 29 maart 2019 verstuurde de Minister zijn brief ten aanzien van de werkwijze in Groningen naar de kamer, waarin zaken worden vergoelijkt, zie: link Rijksoverheid.

De GAV, NOVAG en NVVG menen dat de werkwijze in Groningen niet alleen in strijd is met wet en regelgeving waarbij de kwaliteit van de beoordelingen van cliënten in het geding is, maar kennelijk ook geleid heeft tot onrechtmatige uitkeringen, en daarmee misbruik van publieke middelen. Dit laatste is fors gezien het toekenningspercentage van 78% en kan oplopen tot honderden miljoenen. Tevens kan dit grote gevolgen hebben voor sommige private verzekeringen aangezien deze soms UWV volgend zijn.

Wij vinden het verontrustend dat wij vanuit onze positie niet kunnen bevestigen dat de Minister door de Raad van Bestuur van het UWV volledig en juist is geïnformeerd waardoor wij vrezen dat ook de Tweede Kamer niet volledig en niet juist is geïnformeerd. Wij zouden de Minister adviseren een volledig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren en de beroepsverenigingen daarbij te betrekken.

Zie verder onze brief.