De GAV

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie (herziening)

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie (herziening)

De richtlijn NAH en arbeidsparticipatie is herzien en toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

Sinds de vorige versie van de richtlijn (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een herziening van de richtlijn gewenst was. De structuur van de richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de basis vormen voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie te vinden. Daarnaast zijn er modules toegevoegd over personen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid.

Klik hier om de herziening van de richtlijn te bekijken.