De GAV

Werkgroep Toekomst Verzekeringsarts

Werkgroep Toekomst Verzekeringsarts

NVVG en GAV hebben in mei een gezamenlijke opdracht aan een werkgroep voorgezeten door N.H.Th. Croon (NVVG, GAV). Leden van de werkgroep zijn Annette de Wind (NVVG), Dorette Franx (NVVG), Chantal Gielen (NVVG) en Elsbeht Mattern (GAV).

De opdracht is om proactief en in het kader van de huidige tekorten aan verzekeringsartsen, na te denken, breed voor het hele verzekeringsgeneeskundige domein, dus zowel privaat als publiek, over andere werkwijzen waarmee wellicht de verzekeringsarts ook meer in zijn kracht komt. Aandachtspunten daarbij zijn: het leveren van maatwerk door de verzekeringsarts, goede zaken van privaat en publiek combineren, nadenken over telefonisch/face to face handelen, over nieuwe werkwijzen, waarborgen van juridische veiligheid en autonomie van de verzekeringsarts en medisch adviseur, binnen de geldende richtlijnen en codes.

De werkgroep streeft er naar op korte termijn (september) een eerste versie van haar advies af te leveren.

Bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.