De GAV

Onderwijscommissie

Onderwijscommissie

De GAV-onderwijscommissie zorgt ervoor dat voor dat de GAV-leden toegang kunnen krijgen tot kwalitatief hoogstaande opleidingsproducten op hun vakgebied. Ga voor het cursusaanbod naar Wetenschap & Onderwijs in het hoofdmenu.

Sinds 2009 is de organisatie van het cursorisch deel van de RGA-beroepsopleiding grotendeels in handen gegeven van opleidingsinstituut NSPOH. De GAV-onderwijscommissie blijft nauw betrokken bij het vaststellen van de inhoud en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. De GAV-onderwijs-commissie is door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) erkend als opleidingsinrichting voor het praktische deel van het onderwijs (praktijkscholing). Binnen de GAV zijn zes erkende praktijkopleiders actief op wie de leden een beroep kunnen doen tijdens hun opleiding.
De GAV-onderwijscommissie organiseert de Schrödercursussen, waaronder de traumacursus, de cursus AMA-VI en Mortaliteitsanalyse.

Leden van de onderwijscommissie participeren in diverse overlegorganen op het terrein van verzekeringsgeneeskundig onderwijs.

Tenslotte adviseert de onderwijscommissie het GAV-bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwijskundige aangelegenheden.

Wie vormen de onderwijscommissie?
Jessika Pietersen (voorzitter)
Marjan Erkamp (secretaris)
Stantia Straat (penningmeester)
Dennis ten Holder
Menno Nicolai
Marlous Roos

Vragen? U kunt de Onderwijscommissie bereiken via het contact formulier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.