De GAV

Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS

Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS

De Gezondheidsraad publiceert: Mensen met ME/CVS zijn langere tijd substantieel beperkt in hun functioneren. De behandeling kan niet gericht zijn op de oorzaken van de ziekte, omdat daarover nog weinig bekend is. Onderzoek is daarom geboden, naar oorzaken, diagnose en behandeling. Verder voelen patiënten zich niet serieus genomen, wat niet goed is voor hun herstel. Hun beperkingen worden ook niet altijd erkend bij de beoordeling van aanspraken op inkomens-, zorg- en andere voorzieningen. De Gezondheidsraad beveelt aan dat zorgverleners worden bijgeschoold en medische beoordelaars erkennen dat ME/CVS gepaard gaat met substantiële beperkingen.

Voor meer informatie volg bijgaande link:
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/mecvs

Aan de hand van deze publicatie brengen de NVVG en GAV het volgende persbericht uit:


Persbericht NVVG en GAV op definitieve advies Gezondheidsraad over ME/CVS d.d. 19-3-2018:

De kwaliteit van het advies schiet op veel onderdelen te kort: veel stellingen en conclusies missen een wetenschappelijke onderbouwing en zijn sterk gekleurd door hoe (een deel van) de patiënten daarover denkt. Omdat in de adviesaanvraag door de Tweede Kamer uit 2015 gevraagd is om de invloed van ME/CVS op maatschappelijke participatie alsmede de begeleiding van patiënten met ME in het advies te betrekken, is het vreemd dat de NVVG en GAV niet zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de commissie. Dit doet verdere afbreuk aan de kwaliteit van het advies. Hierdoor is nu ook het advies in deze vorm voor professionals in onze beroepsgroep(en) niet werkbaar.

Wij kunnen op dit moment alleen de aanbeveling om meer onderzoek te laten verrichten onderschrijven. Met de andere drie aanbevelingen van de commissie, zijn wij het niet eens.

Een uitgebreider commentaar volgt op een later moment nog.

Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS (2)

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.