De GAV

Standpunt NVVG en GAV prevaleert boven zowel het GR-advies als het UWV bericht

Standpunt NVVG en GAV prevaleert boven zowel het GR-advies als het UWV bericht

Ons gezamenlijke standpunt over het GR-advies ME/CVS wat breed wordt gedragen onder de collega verzekeringsartsen, prevaleert boven zowel het GR-advies als het UWV-bericht hierover d.d. 21 maart, zo leert juridische ruggespraak. Ofwel: als je lege artis je beoordeling verricht, conform de multidisciplinaire CVS-richtlijn, kan het enkele feit dat je de (aanbevelingen van de GR dan wel de) UWV-mededeling niet volgt, je niet (tuchtrechterlijk) worden verweten.

Wij treden hiermee naar buiten nu omdat op internet patiënten met CVS reeds aangespoord worden ‘de mededeling’ van het UWV mee naar het spreekuur te nemen, waarbij volledige tekst UWV bericht ook is te lezen.
Hiermee kunnen collega’s nog meer onder druk gezet worden, wat wij betreuren en wij willen hen met dit bericht ondersteunen.

Namens het NVVG- en GAV-bestuur
Rob Kok en Monique Tolsma
Voorzitters

Eerdere berichtgeving: Gezamenlijk persbericht GAV en NVVG naar aanleiding van advies Gezondheidsraad ME/CVS